TERMENE ŞI CONDIŢII.

Acest site (campanii.bmw-proleasing.ro) este administrat de către Proleasing Motors SRL.
Accesul la acest site este guvernat de termenele si condiţiile de utilizare detaliate mai jos.

Drepturi de Autor

Toate drepturile, inclusiv drepturile de autor şi drepturile asupra bazelor de date, cu privire la acest website şi la conţinutul său, sunt deţinute sau licenţiate de către Proleasing Motors în conformitate cu prevederile legale aplicabile ori cu permisiunea deţinătorului drepturilor de autor.

Nu aveţi dreptul de a copia, reproduce, republica, descărca, posta, emite sau transmite niciun fel de text, imagine, grafică, logo, ilustraţie, buton, simbol sau selecţia lor ori modul în care acestea sunt dispuse, nici codul-sursă ori programele asociate, pentru niciun scop public ori comercial, fără acordul prealabil, exprimat în scris, al Proleasing Motors sau al deţinătorului drepturilor de autor.

Nu aveţi dreptul de a adapta, modifica ori crea niciun material sau informaţie conţinute în acest site, nici de a le utiliza în orice scop, cu excepţia utilizării personale, non-comerciale. Sunteţi de acord să utilizaţi acest site doar în scopuri legale.

Proleasing Motors îşi rezervă dreptul de a utiliza în scopuri proprii orice fel de materiale trimise prin intermediul acestui site, inclusiv texte şi imagini – fie pe acest site, fie în orice altă formă, inclusiv pentru scopuri publicitare. Proleasing Motors îşi rezervă dreptul de a monitoriza materialele trimise şi de a le modifica ori respinge.

Limitarea Responsabilităţii

Încercăm să furnizăm informaţii corecte, complete şi actualizate. Cu toate acestea, prin utilizarea acestui site sunteţi de acord cu termenele şi condiţiile prezentate aici, care intră în vigoare începând cu momentul primei accesări de către dumneavoastră a acestui site. Prin utilizarea acestui site de către un minor având vârsta sub 14 ani, dumneavoastră, în calitate de reprezentant legal al său, vă exprimaţi acordul la această utilizare şi consimţiţi la respectarea termenelor şi condiţiilor, în numele minorului, începând cu data primei utilizări a site-ului de către minor. De asemenea, prin utilizarea acestui site, dumneavoastră, în calitate de minor având vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, vă exprimaţi acordul şi consimţiţi la respectarea termenelor si condiţiilor, iar dumneavoastră, în calitate de ocrotitor legal al său, vă exprimaţi acordul la această utilizare şi consimţiţi ca el să se oblige la respectarea termenelor şi condiţiilor, începând cu data primei utilizări a site-ului de către minor.

Fără a aduce atingere drepturilor dumneavoastră garantate de lege, acest site şi toate informaţiile, inclusiv, fără a se limita la, textele, numele, imaginile, pozele, siglele, linkurile, simbolurile şi orice alte materiale, sunt furnizate ca atare, doar în măsura în care sunt disponibile şi fără nicio declaraţie de garanţie sau aprobare, explicită ori implicită. În special, nu garantăm în niciun fel corectitudinea ori integritatea informaţiilor furnizate pe acest site; de asemenea, nu declarăm şi nu garantăm acurateţea sau caracterul complet al informaţiilor furnizate pe acest site şi nu garantăm că utilizarea acestui site va fi neîntreruptă şi fără erori ori că site-ul şi serverele pe care este găzduit nu prezintă disfuncţionalităţi ori nu sunt infectate cu viruşi informatici.

În limita maximă permisă de lege, Proleasing Motors nu va fi răspunzător în niciun caz, faţă de nicio persoană pentru niciun fel de pierderi ori daune suferite ca urmare a utilizării oricăror informaţii sau produse prezentate pe acest site, inclusiv, fără a se limita la daunele indirecte ori incidentale, sau orice fel de daune survenite în urma utilizării sau imposibilităţii de utilizare, pierderii de informaţii sau de profituri, fie în temeiul răspunderii contractuale sau a răspunderii bazate pe neglijenţă sau pe alte acţiuni vătămătoare, rezultând din sau în legătură cu utilizarea acestui site.

Prin derogare de la orice alte prevederi din aceste termene şi condiţii, în măsura maximă permisă de lege, nu vom fi responsabili pentru funcţionalitatea ori disponibilitatea acestui site.

Proleasing Motors SRL depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile comunicate. Cu toate acestea, Proleasing Motors SRL nu este și nu va fi legal responsabilă sub nici o circumstanță pentru nicio inadvertență ori descriere eronată a informațiilor comunicate. Pentru a afla informații detaliate despre produsele și serviciile Proleasing Motors SRL, puteți contacta orice reprezentant comercial al Proleasing Motors SRL.

Proleasing Motors SRL iși rezervă dreptul ca accesul la produsele și serviciile descrise în comunicările transmise să poată face obiectul unor restricții față de anumite persoane.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor și informațiilor comunicate, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Proleasing Motors SRL.

Linkuri Externe

Proleasing Motors nu declară, nu garantează, nu aprobă şi nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate cu privire la site-urile externe care conţin linkuri către acest site sau către care pot exista linkuri în acest site. Niciun site extern pe care îl vizitaţi prin accesarea unui link din acest site nu se află sub controlul Proleasing Motors, iar vizitarea site-ului extern se face pe răspunderea dumneavoastră.

Jurisdicţie

Termenele şi condiţiile prezentate aici vor fi guvernate de şi interpretate în conformitate cu legislaţia română. Orice fel de dispute născute în legătură cu aceste termene şi condiţii vor fi supuse deciziei instanţelor competente din România.

În cazul în care oricare dintre aceste termene va fi stabilit ca fiind ilegal, ineficace ori inaplicabil, din cauza legislaţiei oricărui stat sau ţară în care aceste termene urmează să se aplice, acesta va fi eliminat din prezentele termene şi condiţii. Celelalte prevederi vor rămâne aplicabile integral şi vor continua să fie obligatorii şi executorii pentru părţi.

Proleasing Motors îşi rezervă dreptul de a modifica oricare dintre aceste termene şi condiţii oricând, prin postarea on-line a modificărilor.

Dacă nu sunteţi de acord cu aceste termene şi condiţii şi/sau cu modificările aduse lor, vă rugăm să încetaţi folosirea acestui site imediat.


PROLEASING MOTORS SRL

Dealer Autorizat BMW și BMW M.
Showroom şi Service în Ploieşti.
Alte Puncte de Lucru Proleasing Motors:
Buzău şi Târgovişte.

COMPANIE

CIF: RO 18877620, RC: J29/1603/2006
Banca: Unicredit Ţiriac Bank
CONT IBAN: RO24BACX0000004532208000

ONLINE
CONTACT
ADRESĂ

Şos. Ploieşti-Buzău DN 1B Nr. 505, Loc. Blejoi, Jud. Prahova, C.P. 107070

LOCALIZARE

Latitudine: 44.959681, Longitudine: 26.055213

CONTACT
ADRESĂ

Şos. Ploieşti-Buzău DN 2, Km. 106+750, Loc. Buzău, Jud. Buzău, C.P. 120254

LOCALIZARE

Latitudine 45.133196, Longitudine 26.780663

CONTACT
ADRESĂ

Aleea Sinaia DN 71 Nr. 7, Loc. Viforâta, Jud. Dâmboviţa, C.P. 137005

LOCALIZARE

Latitudine 44.954078, Longitudine 25.448518